Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul în Municipiul Târgovişte.
Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau sa poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Târgovişte şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.
Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Târgovişte:

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
 5. Dezvoltare turism
 6. Infrastructură culturală
 7. Infrastructură socială
 8. Infrastructură de sănătate
 9. Digitalizare

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Târgovişte, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilată unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Târgovişte şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului Târgovişte;
 3. să se refere doar la investiții publice constand in dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului
 4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 7. să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.
Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 400.000 lei, inclusiv TVA.
Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate 3 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru acel exercițiu bugetar.
Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
Propunerile vor fi supuse la vot în forma propusă de inițiator în situația în care comisia consideră că nu sunt necesare alte modificări care să ducă la optimizarea proiectului sau în forma rezultată după aplicarea unor îmbunătățiri sub aspect tehnic, juridic, urbanistic și economic acceptate de comisia de evaluare.
Propunerile se pot edita pentru a modifica anumite informații, acest lucru fiind posibil doar în perioada de depunere a proiectelor. Utilizatorul trebuie să fie logat în cont pentru a face modificările dorite. După efectuarea modificărilor, proiectele vor fi supuse din nou analizei.
 1. Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma online și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament.
  Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, evaluând impactul /viabilitatea/fezabilitatea acestora.
 2. În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informatii suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus.
 3. Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor.
 4. Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la secțiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor.
Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite.
Online:

Votarea se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative.
Pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin înrolare în platformă sau prin autentificare cu contul facebook (prin verificarea email-ului unic).

Fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii.

Offline:

În cadrul întâlnirilor organizate la nivelul fiecărui cartier se vor prezenta primele 5 proiecte în funcție de numărul voturilor exprimate online, ocazie cu care participanții la intalnirile publice își vor putea exprima prin vot direct opțiunea proprie.

Selecția finală va fi realizată prin combinarea votului online (50%) și a votului exprimat in cadrul intâlnirilor publice (50%).