Primul proces online de bugetare participativă din Târgoviște
2019

Timp rămas pentru depunerea proiectelor

Ce trebuie să știi despre depunerea de proiecte

1-31 iulie


 • Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul în Municipiul Târgovişte și să se înscrie în platforma online dedicată bugetării participative.

 • Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  - Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
  - Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
  - Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
  - Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
  - Dezvoltare turism
  - Infrastructură culturală
  - Infrastructură socială
  - Infrastructură de sănătate
  - Digitalizare

 • Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite.

 • Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 400.000 lei, inclusiv TVA.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;

 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Târgovişte şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului Târgovişte;

 3. Să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului

 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;

 5. Să fie delimitate zonal;

 6. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;

 7. Să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetul participativ este un instrument de management deschis, inclusiv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiţii.

Indicator de modernitate şi de deschidere a administraţiei faţă de cetăţean, bugetarea participativă este o modalitate mai eficientă de cheltuire a banului public, consolidează comunitatea şi face ca bugetele publice să fie cheltuite într-un mod transparent, mai echitabil şi mai eficient.

ANUNȚURI