PRIMUL PROCES ONLINE DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ DIN TÂRGOVIȘTE

Timp rămas până la votul proiectelor.

Ce trebuie să știi despre analiza de proiecte

1-14 august


 • Fiecare persoană poate depune câte un proiect din următoarele domenii:
  Serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni.

 • În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;

 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Târgovişte şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului Târgovişte;

 3. Să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului

 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;

 5. Să fie delimitate zonal;

 6. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;

 7. Să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetul participativ este un instrument de management deschis, inclusiv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiţii.

Indicator de modernitate şi de deschidere a administraţiei faţă de cetăţean, bugetarea participativă este o modalitate mai eficientă de cheltuire a banului public, consolidează comunitatea şi face ca bugetele publice să fie cheltuite într-un mod transparent, mai echitabil şi mai eficient.

ANUNȚURI