Project Description

Marius Niculin
125.843 RON

Obiective specifice sunt sănătatea, economia, mediul social şi turismul, după cum urmează:
1. sănătatea individuală prin determinarea nivelului de zgomot ambiant interior și exterior conform Ordinului nr. 119 din 21.02.2014 emis de Ministerul Sănătății ce precizează normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată al populației.
2. dezvoltarea de noi zone rezidentiale – stabilirea amplasamentelor ţinând cont de nivelul de zgomot zonal. Cunoaşterea acestor parametri are implicaţii în stabilirea cât mai corectă a preţului terenului sau construcţiilor.
3. zonele urbane deja existente – permite informarea a tuturor celor interesati asupra nivelurilor de zgomot în zonele de interes (prin intermediul Internet, panouri electronice locale, publicatii periodice e.t.c.), ca cerintă a legislaţiei europene.
4. zone de recreere – amplasarea acestora poate fi făcută tinându-se cont de datele oferite de harta acustică, astfel încât să îndeplinească o dublă menire: să fie zone de linişte și să contribuie la diminuarea nivelului global de zgomot (perdele de copaci, zone verzi e.t.c).
5. zone turistice – pe două aspecte: protejarea structurii edificiilor turstice având în vedere efectul distructiv al poluării fonice pri menţinerea unui flux permanent de vibraţii acustice ce afectează construcţiile vechi şi asigurarea atmosferei istorice specifice pentru a stimula atenţia şi confortul turiştilor.
6. trafic – cunoasterea hărtii acustice, bazată de altfel pe studiul de trafic, permite stabilirea de concluzii privind zonele cel mai intens poluate, precum si simularea efectelor diferitelor metode de diminuare ce pot fi implementate, alegându-se metoda optimă, ca exemplu:
- redirectionarea traficului pentru obtinerea unei distributii uniforme din punct de vedere al emisiei de zgomot, stabilirea de sensuri unice, sincronizarea între semafoare pentru stabilirea undei verzi, restrictii de viteza e.t.c;
- interzicerea totala a circulatiei unor categorii de vehicule în intervale orare puternic poluate acustic interzicerea circulatiei anumitor categorii de vehicule pe anumite artere;
- preluarea traficului din/în anumite zone prin pasaje supraterane si subterane;
- amplasarea local de panouri fonoabsorbante şi/sau zone verzi.

Durata proiectului

12 luni ce cuprinde: achizitia, training, amenajarea locației tehnice și culegerea informațiilor.

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

Scopul proiectului are în vedere: confortul şi starea de sănătate a cetăţenilor simultan cu necesitatea dezvoltării economice şi turistice a municipiului Târgovişte, pornind de la următoarele aspecte:
1. responsabilitatea administraţiei publice locale pentru realizarea planurilor de acţiune potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 321/2005 (Directiva UE nr. 49/2002), republicată şi HG 1260/2012 ce abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, este oprtună implementarea progresivă a următoarelor măsuri:
a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;
b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a efectelor sale;
c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant.
2. Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicată, reglementează la Art. 2, pct. 25, 26 şi 27, în anumite situaţii sancţionarea producerii de zgomote şi folosirea unor aparate electronice ce redau muzică ce tulbură liniştea cetăţenilor, impune comensurarea şi stabilirea nivelului de zgomot cu ajutorul unor echipamente pentru a aplica în stabilii în mod concret şi evaluat nivelul de zgomot.
3. Suportul tehnic modern ce asigură urmărirea parametrilor de zgomot atât în incinta clădirilor, pe profilul de activitate, cât şi în mediu deschis urban.
4. Monitorizarea parametrilor de zgomot face obiectul elaborării şi implementării: hărţii de zgomot şi a documentării emiterii HCL privind respectarea limitelor admisibile de zgomot. Harta strategică de zgomot pune în evidenţă numărul de persoane care locuiesc în zone expuse unui nivel de zgomot peste limita admisă, cele mai afectate zone şi clădirile cu caracter special (instituţii de învăţământ, spitale) expuse la valori peste limita admisa a zgomotului.

Beneficiarii proiectului

Cetatenii orasului Targoviste si potentiali turisti.

Amplasamentul proiectului

Activitatea de monitorizare are o componenta mobilă și una fixa locatie tehnica de prelucrare și valorificare a informațiilor culese din teren.

Galerie foto

Locație proiect

Proiectul nu are setat o locație exactă.